Kök hücre ile ilgili tüm temel ve uygulamalı alanlarda üst düzeyde bilimsel araştırmalar ve projeler çerçevesinde dünya standartlarında bilimsel veri üretilmesi; Ankara Üniversitesi bünyesinden veya dışından bilim insanlarına eğitim programları düzenlenmesi, araştırmalar için teknik ve bilimsel olanakların sunulması; yurtiçi ve yurtdışı akademik, idari ve endüstriyel kurumlarla oluşturulacak işbirliği yoluyla bilimsel ve teknolojik gelişime katkıda bulunulması; patent üretiminin desteklenmesi; hücre ve hücre ürünleri desteğinin sağlanması, bilimsel analiz ve ileri tanı hizmetleri ile bilimsel danışmanlık hizmetlerinin verilmesi; halkın eğitilmesi ve kamuoyu oluşturulmasına yardımcı olunması, Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü’nün temel görevleri olarak belirlenmiştir.

Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü’nde araştırma ve eğitim faaliyetlerinin yanı sıra, toplum ve bilim insanlarının yararına yönelik teknoloji ürünlerinin hizmete sunulması da hedeflenmektedir. Belli başlı örnekler aşağıda listelenmiştir.

1. Araştırmalar ve hücresel tedaviler için hücre ve hücre bileşenlerinin üretilmesi.
2. İmmünohematoloji (test reaktifi üretimi, teknoloji geliştirme).
3. Kök hücre bankacılığı.
4. Doku mühendisliği (ex vivo doku geliştirilmesi, ileri biyomalzemeler, nanobiyoteknoloji).
5. Gen tedavisi.
6. Hücresel tedaviler.

Ankara Üniversitesi bünyesinde kurulan Kök Hücre Enstitüsü’nün disiplinler arası niteliği ile hem üniversitemiz hem de ülkeye ve topluma önemli yararlar sağlaması beklenmektedir. Kök Hücre Enstitüsü sayesinde ülkemizde bu alanda önemli eksikliği duyulan eğitim, bilimsel araştırma ve topluma hizmet uygulamalarının hayata geçirilmesi mümkün olacaktır.