Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü Doku ve Hücre Üretim Merkezi

Vizyonumuz

  • Kök hücreler, hücresel tedaviler ve yenileyici tıp alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri, güvenli, etik, etkin ve âdil bir şekilde hastalara ulaştıran, saygın bir ulusal ve uluslararası referans merkezi olmaktır.

Kalite Politikamız

  • Bilim ve etik değerler ışığında, kalite standartları ve etkin kalite kontrolünden taviz vermeden, sürekli ve sürdürülebilir bir gelişim içerisinde, hizmetlerin ve faaliyetlerin güvenli şekilde yürütülmesidir.
  • Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü Doku ve Hücre Üretim Merkezi Laboratuvarlarında verilen hizmette Türkiye’de lider olma hedefini gerçekleştirmek amacıyla ortaya konan kalite politikamızın temel prensipleri,
  • Bağlı bulunduğu ulusal ve uluslararası standartlar ve mevzuatlar çerçevesinde oluşturulmuş Kalite Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirmesini sağlamak;
  • Ulusal ve uluslararası bilimsel standartlara ve etik değerlere bağlı, güvenilir hücre üretimi gerçekleştirmek;
  • Konusunda uzman ve eğitimli personel ile verilen hizmetin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak;
  • Hizmet verdiği alanda memnuniyeti en üst düzeyde tutmak;
  • Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek, ihtiyaç duyulan hücre üretiminde öncü olmaktır.