Kemik İliği Kökenli Mezenkimal Kök Hücre (Kİ-MKH)

 Kemik İliği Kökenli Mezenkimal Kök Hücreler, gerekli yasal izin ve onay işlemleri yapılarak rutin serolojik testleri negatif olan sağlıklı vericilerin, ameliyathane şartlarında uzman hekimlerce kemik iliği aspirasyonu tekniği ile toplanan kemik iliği dokusundan elde edilerek, İyi Üretim Uygulamaları (GMP) şartlarına sahip Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü Doku ve Hücre Üretim Merkezi’nde üretilmektedir. Üretim sürecince gerekli sterilite, endotoksin ve immunfenotipleme testlerinden geçmiş olan, mezenkimal kök hücre karakteri ve klinik kullanım uygunluğu doğrulanan hücresel ürün, Class II koşullarında ambalajlanarak herhangi bir sterilizasyon işlemine maruz bırakılmadan (Gamma vb.), kullanıma hazır hale getirilir.

 

Adipoz Kökenli Mezenkimal Kök Hücre (A-MKH)

 Adipoz kaynaklı mezenkimal kök hücreler, gerekli yasal izin ve onay işlemleri yapılarak rutin serolojik testleri negatif olan sağlıklı vericilerin, ameliyathane şartlarında uzman hekimlerce lipoaspirasyon tekniği ile toplanan yağ dokusundan elde edilerek, İyi Üretim Uygulamaları (GMP) şartlarına sahip Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü Doku ve Hücre Üretim Merkezi’nde üretilmektedir. Üretim sürecince gerekli sterilite, endotoksin ve immunfenotipleme testlerinden geçmiş olan, mezenkimal kök hücre karakteri ve klinik kullanım uygunluğu doğrulanan hücresel ürün, Class II koşullarında ambalajlanarak herhangi bir sterilizasyon işlemine maruz bırakılmadan (Gamma vb.), kullanıma hazır hale getirilir.

 

Dermal Fibroblast Hücreleri (DFH)

Dermal Fibroblast Hücrelerinin, gerekli yasal izin ve onay işlemleri yapılarak rutin serolojik testleri negatif olan sağlıklı vericilerin ameliyathane şartlarında, deri biopsisinden uzman hekimlerce elde edilerek, İyi Üretim Uygulamaları (GMP) şartlarına sahip Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü Doku ve Hücre Üretim Merkezi’nde üretilmektedir. Üretim sürecince gerekli sterilite, endotoksin ve immunfenotipleme testlerinden geçmiş olan dermal fibroblastlar, Class II koşullarında ambalajlanarak herhangi bir sterilizasyon işlemine maruz bırakılmadan (Gamma vb.), kullanıma hazır hale getirilir.

 

CD34+ Hücre Zenginleştirme

 Allo graft rejeksiyonunun önlemek amacıyla transplantasyon için toplanan aferez ürününden, magnetik seperasyon yöntemi ile CD34+ hücre zenginleştirmesi yöntemidir. Bu işlemle aynı zamanda  T lenfositlerin uzaklaştırılması işlemi de yapılmaktadır.