Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü – Doku ve Hücre Üretim Merkezi’ne başvurularınız için kokhucre@ankara.edu.tr adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.