“Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü Laboratuvar Çalışma Yönergesi” Üniversite Senatosu’nun 03/02/2017 tarihli toplantısında alınan 450/3854 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü laboratuvarı, bu yönergede belirtilen şartların sağlanması halinde ulusal ve evrensel yürütülen tüm araştırma projelerine ve araştırıcıların kullanımına açıktır.

Başvuru ve uygulama esasları her başvuru için kurulda tartışılarak karar verilir. Başvurularda Ankara Üniversitesi’nin Rejeneratif ve Restoratif Tıp öncelikli alanı ile ilgili ar-ge strateji belgesi kapsamına uygunluk öncelikle dikkate alınır.