Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü, 20 Kasım 2009 tarih ve 27412 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15561 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuştur.  Enstitümüz bünyesinde yer alan Doku ve Hücre Üretim Merkezi insan hastalıklarının tedavisinde insan kaynaklı hücrelerin İyi Üretim Koşulları (GMP) ve İyi Laboratuvar Koşulları (GLP)’nda üretimi amacıyla oluşturulmuştur.

Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü Doku ve Hücre Üretim Merkezi, kök hücre araştırmalarının vaat ettiği tedavi yaklaşımlarının hastalara güvenli, etkin ve adil bir şekilde ulaştırılmasını sağlamayı görev edinmiş, kar amacı gütmeyen kök hücre üretim birimidir.

Bu bağlamda enstitü ve bağlı birimi olan Doku ve Hücre Üretim Merkezi; kök ve öncül hücrelerin daha iyi anlaşılması ve bu potansiyelden faydalanılmasına yönelik olarak ulusal ve uluslararası ölçütlerde araştırma (temel bilimler, doku mühendisliği, deneysel ve klinik çalışmalar), üretim (klinik standartlarda hücre ve hücre ürünleri), eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin sürdürülmesini ve insan hastalıklarının tedavisinde ileri düzeyde yenileyici tıp yöntemlerinin genel hekimlik ve etik değerler gözetilerek uygulanması için zemin hazırlanmasını, ilkeleri olarak kabul etmiştir.