Hücre, doku ve gen kaynaklı tıbbi ürünler ve bu ürünlerin klinikte uygulanması bakımından Üniversitemiz, ülkemizde yapılacak çalışmalara liderlik edebilecek bilgi ve teknolojik yeteneklere sahiptir. Bu kapsamda; Üniversitemiz bünyesinde Rejeneratif ve Restoratif Tıp alanında halen çalışma yapan/yapabilecek toplam 120 akademik personelin yanı sıra başta AÜ-KHE (Kök Hücre Enstitüsü) olmak üzere Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Fen Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve Biyoteknoloji Enstitüsü birimlerinde araştırmalarda kullanılabilecek geniş ve disiplinler arası bir araştırma alt yapısı bulunmaktadır.

AÜ-KHE bünyesinde bulunan laboratuvarlarda bulunan cihazlar şu şekildedir:

CİHAZ CİNSİ CİHAZ MARKASI CİHAZ MODELİ Ankara Üniversitesi (TL/saat)* Diğer Üniversiteler (TL/saat)* Akademi Dışında (TL/saat)*
JEL GÖRÜNTÜLEME BIO RAD  XR+  50  100  200
DÖNER BUHARLAŞTIRICI  İKA  RV 10 25 50 100
EŞ-ZAMANLI PCR ROCHE  LİGHTCYCLER 480 II 75 150 300
FLORESAN MİKROSKOP  CARLL ZEISS  A1 75 150 300
HÜCRE ANALİZ CİHAZI  ACEA  XCELLİGENCE 100 200 400
KONFOKAL MİKROSKOP  CARLL ZEISS  LSM 880 200 400 800
LİYOFİLAZATÖR  CHRİST  BETA 2-8 LD PLUS 25 50 100
MİKROTOM  LEICA  CM 1950 100 200 400
OTOKLAV  SYSTEC  STERİLİZER DX-200 30 60 120
OTOMATİZE İHK VE İSH İSTASYONU  LEICA  BOND-MAX 50 100 200
TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU  CARLL ZEISS  EVO LS 10 200 400 800
THERMAL DÖNDÜRÜCÜ  BIO RAD  C1000 TOUCH 25 50 100
ULTRA SANTRİFUJ  THERMO  WX+ ULTRA SERİES 120 240 480
LAZER DİSEKSİYON MİKROSKOBU  LEICA  LMD 6 200 400 800
HÜCRE KÜLTÜR LABARATUVAR KULLANIMI  (Sarf Ücretleri Hariç) 25/GÜnlük 50/Günlük 100/Günlük
GENEL ARAŞTIRMA LABARATUVAR KULLANIMI 25/Günlük 50/Günlük 100/Günlük

* Fiyatlar sarf malzemeleri içermemektedir.

** Belirtilen cihazlar sadece cihaz sorumluları tarafından/kontrolünde kullanılacaktır.