Üniversitemiz ve Enstitümüzün Rejeneratif ve Restoratif Tıp Alanındaki vizyonu, altyapısı ve yetenekleri dikkate alınarak 2017-2022 dönemi için Ar-Ge Strateji Belgesi hazırlanmış ve stratejik planımız ortaya çıkmıştır. Buna göre, Enstitüde gerçekleştirilen çalışmalar şu şekilde sıralanabilir:

  1. Hücresel tedavi ürünleri ve klinik uygulamaları alanında farklı hücre kaynaklarının elde edilmesi; yönlendirilmiş hücresel tedavi unsurlarının geliştirilmesi ve üretilmesi,
  2. Doku ve organ mühendisliğine yönelik biyomalzemelerin ve implantların tasarlanması ve üretilmesi,
  3. Tedavi ve teşhislerde kullanılmak üzere hücre ve doku bankalarının oluşturulması,
  4. Kanser kök hücre aşıları ve kök hücre farklılaşma tedavilerinin geliştirilmesi,
  5. Rekombinant teknolojiyle üretilen gen tedavisi tıbbi ürünleri ve biyoteknolojik/ biyobenzer ürünlerin geliştirilmesi için master hücre ve bitmiş ürün üretimi

 

Yürütülen faaliyetlerin bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlayacağı katkılar şu şekildedir;

  • Ülkemizde öncü hücresel tedavi ürünlerinin, doku ve organ mühendisliği ürünlerinin, kanser aşılarının, rekombinant ilaç ürünlerinin geliştirilmesi,
  • Geliştirilen ürünlerin tescillenmesi, ruhsatlandırılması, üretilmesi, yerli beşeri tıbbi ürün olarak ticarileştirilmesi,
  • Rejeneratif ve Restoratif Tıp Alanında geliştirilecek ürünler konusunda dışa bağımlılığın azaltılması, elde edilecek yenilikçi ürünler ile Ülkemizin küresel rekabet gücünün artırılması,

gibi katkılarla ülkenin kalkınmasına ve toplum refahının artırılmasına doğrudan ve dolaylı etkilerinin olması beklenmektedir.